چادر مشکی

چادر مشکی رایج ترین و محبوب ترین نوع چادر از رده چادر های اجتماع بوده که قدمت زیادی نیز در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد اما با گذشت زمان با ورود طرح های مختلف و تغییر سبک سلیقه و شیوه های پوششی زنان در چادر مشکی نیز تنوع زیادی در طرح و جنس به وجود آمد که اکنون می توان دو کشور ژاپن و کره را در زمینه تولید انواع پارچه های چادر مشکی پیشتاز دانست.

مشکی