سجاده و جانماز

ملزومات حجاب ابریشم جهت تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تولید انواع سجاده و جانماز گلدوزی با استفاده از بهترین پارچه مخمل خارجی موجود در بازار و بهترین کیفیت گلدوزی با استفاده از انواع نخ های ابریشمی و پلی استر نموده است.