روسری

ملزومات حجاب ابریشم جهت تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تولید انواع روسری های کار شده مجلسی همانند روسری های گلدوزی و روسری های اپلیکه و نگین دار کرده و در کنار آن مجموعه ای از بهترین روسری های رنگی در انواع جنس نخی و ساتن را نیز فراهم نموده است.

روسری